ESENCE MÍSTA

Prostřednictvím uměleckých zásahů zkoumáme imaginativní pole místa, vrstvy vnímání spojené s místem prostřednictvím uměleckého vyjádření a reflexe.

UMĚLECKÝ PRŮZKUM ESENCE MÍSTA / THERMAL

Na podzim 2020 vznikl umělecký minirezidenční projekt ESENCE THERMALU s myšlenkou zapojit umělce v zvláštní době nouzového stavu COVID – 19 a pokračuje i poté. Vybrali jsme konkrétní místo: exteriér budovy a prostor bezprostředně kolem hotelového komplexu Thermal. Strážce na hranici s lázeňskou zónou. Ikonické místo Karlových Varů. Křižovatka politických, historických, ekonomických a estetických režimů současnosti. Budova na prahu nezvratné proměny.

Zaměřujeme se na vrstvy vjemů, představ a obrazů, které  jsou s tímto prostorem spojeny.

  • Existuje esence místa, která může být společně vnímaná?
  • Jaké představy a sny v nás Thermal probouzí?
  • Jak vypadají, znějí a rozněcují jeho štěrbiny, jizvy a zlomy? 

BIOMASHA  ZDENKA BRUNGOT SVÍTEKOVÁ   JITKA SARAH ČECHOVÁ  HELEN ČUBOVÁ   PAVEL CTIBOR MICHAELA DAŠKOVÁ A PAVLÍNA KOMOŇOVÁ

MARKÉTA DONÁTOVÁ JOHANA DVOŘÁKOVÁ BARBORA EDEROVÁ  LEV HAVLÍČEK  KATKA A KLÁRKA HANKOVY LENKA HERZOGOVÁ 

MARKÉTA JANDOVÁ A ADÉLA HAVELKOVÁ  HELENA JIRÁKOVÁ IGOR KLIMEŠ   MARKÉTA KUTTNEROVÁ  KATEŘINA EVA LANČI  

MARKÉTA LISÁ A KATARÍNA KADIJEVIČ  ONDŘEJ MACL   ŠTĚPÁNA NLASA MFUTA  LE CABARET NOMADE / AUDE MARTIN A MARIE SVOBODOVÁ  

SÁRA ŠKVARENINOVÁ TOMÁŠ NOVÁK    UFFTENŽIVOT / SÁRA ARNSTEIN A JIŘÍ ŠIMEK   JULIE ŠTIKOVÁ MATĚJ VELIČKA 

ŠÁRKA ZAHÁLKOVÁ VERONIKA ŽÁKOVÁ 

 

UMĚLECKÉ REZIDENCE ESENCE MÍSTA / KARLOVY VARY, JÁCHYMOV

ARTIST RESIDENCY OPEN CALL: ESENCE MÍSTA / THE ESSENCE OF SITE / DO 15. 6. 2023

TVŮRČÍ PROSTOR, ČAS, PODPORA pro performativní umělce (obzvlášť z oblasti z tance a pohybového divadla), ale také divadelníky, výtvarníky a hudebníky.  Podpora svobodné tvorby, experimentu a realizace projektů ve veřejném prostoru / krajině Karlovarska.

OTEVÍRÁME nové cesty mezioborové tvůrčí spolupráce nejen na Karlovarsku (umělec – kurátor –veřejnost), stejně jako nové cesty meziregionální a mezinárodní spolupráce.

DĚKUJEME ZA PODPORU: Projekt je financován Evropskou unií – Next Generation EU, prostřednictvím Národního plánu obnovy (NPO) a MK ČR.


umělkyně SÁRA ŠKVARENINOVÁ (VÝMĚNÍK) červen 2023

tanečnice MARLENE KAHL/D A MARKÉTA KUTTNEROVÁ (JÁCHYMOV) červen – červenec 2023

fotografka LENA JAKUBČÁKOVÁ/SR (JÁCHYMOV) červenec 2023

taneční platforma MANUS ART COLLECTIVE/ANNA KROUPOVÁ ◉ JOLANA ŠTURMOVÁ  ◉ TOMÁŠ URIK/SR  (JÁCHYMOV) červenec 2023

performerka a novocirkusová pedagožka ELIŠKA FAILOVÁ ◉ performer, slamer, divadelník TEODOR KRAVÁL ◉ dramatik a pedagog ONDŘEJ ŠULC KRÁLOVÁ (VÝMĚNÍK) červenec 2023