ESENCE MÍSTA

ESENCE THERMALU

Umělecký průzkum vznikl na podzim 2020 s myšlenkou zapojit umělce v zvláštní době nouzového stavu COVID – 19 a pokračuje i poté.

Prostřednictvím uměleckých minirezidencí zkoumáme imaginativní pole místa, vrstvy vnímání spojené s místem prostřednictvím uměleckého vyjádření a reflexe.

Vybrali jsme konkrétní místo: exteriér budovy a prostor bezprostředně kolem hotelového komplexu Thermal. Strážce na hranici s lázeňskou zónou. Ikonické místo Karlových Varů. Křižovatka politických, historických, ekonomických a estetických režimů současnosti. Budova na prahu nezvratné proměny.

Pojďme se společně zaměřit na vrstvy vjemů, představ a obrazů, které  jsou s tímto prostorem spojeny.

  • Existuje esence místa, která může být společně vnímaná?
  • Jaké představy a sny v nás Thermal probouzí?
  • Jak vypadají, znějí a rozněcují jeho štěrbiny, jizvy a zlomy? 

AUTORKY/AUTOŘI

BIOMASHA JITKA SARAH ČECHOVÁ HELEN ČUBOVÁ

PAVEL CTIBOR MICHAELA DAŠKOVÁ A PAVLÍNA KOMOŇOVÁ

MARKÉTA DONÁTOVÁ JOHANA DVOŘÁKOVÁ LEV HAVLÍČEK

KATEŘINA A KLÁRKA HANKOVY LENKA HERZOGOVÁ

MARKÉTA JANDOVÁ A ADÉLA HAVELKOVÁ

HELENA JIRÁKOVÁ IGOR KLIMEŠ

MARKÉTA KUTTNEROVÁ KATEŘINA EVA LANČI

MARKÉTA LISÁ A KATARÍNA KADIJEVIČ ONDŘEJ MACL

LE CABARET NOMADE / AUDE MARTIN A MARIE SVOBODOVÁ

SÁRA ŠKVARENINOVÁ TOMÁŠ NOVÁK

UFFTENŽIVOT / SÁRA ARNSTEIN A JIŘÍ ŠIMEK

ŠÁRKA ZAHÁLKOVÁ VERONIKA ŽÁKOVÁ