ESENCE MÍSTA

ESENCE THERMALU

Cílem uměleckého průzkumu bylo zapojit umělce v zvláštní době nouzového stavu COVID – 19 a zkoumat imaginativní pole místa, vrstvy vnímání spojeného s místem prostřednictvím uměleckého vyjádření a reflexe.

Vybrali jsme konkrétní místo: exteriér budovy a prostor bezprostředně kolem hotelového komplexu Thermal. Strážce na hranici s lázeňskou zónou. Ikonické místo Karlových Varů. Křižovatka politických, historických, ekonomických a estetických režimů současnosti. Budova na prahu nezvratné proměny. Pojďme se společně zaměřit na vrstvy vjemů, představ a obrazů, které  jsou s tímto prostorem spojeny.

  • Existuje esence místa, která může být společně vnímaná?
  • Jaké představy a sny v nás Thermal probouzí?
  • Jak vypadají, znějí a rozněcují jeho štěrbiny, jizvy a zlomy? 

UMĚLCI

BIOMASHA

JITKA SARAH ČECHOVÁ

PAVEL CTIBOR

MARKÉTA DONÁTOVÁ

JOHANA DVOŘÁKOVÁ

LEV HAVLÍČEK

KATEŘINA A KLÁRKA HANKOVY

LENKA HERZOGOVÁ

HELENA JIRÁKOVÁ

IGOR KLIMEŠ

MARKÉTA KUTTNEROVÁ

KATEŘINA EVA LANČI

ONDŘEJ MACL

LE CABARET NOMADE / AUDE MARTIN A MARIE SVOBODOVÁ

TOMÁŠ NOVÁK

UFFTENŽIVOT / SÁRA ARNSTEIN A JIŘÍ ŠIMEK

ŠÁRKA ZAHÁLKOVÁ

VERONIKA ŽÁKOVÁ