ESENCE MÍSTA

OPEN CALL 2024

 

Prostřednictvím uměleckých zásahů zkoumáme imaginativní pole místa, vrstvy vnímání spojené s místem prostřednictvím uměleckého vyjádření

a reflexe.

UMĚLECKÉ REZIDENCE ESENCE MÍSTA 2024 / KARLOVY VARY, OSTROV, JÁCHYMOV

PROGRAM ESENCE MÍSTA 2024 / více v našem programu
 
18. 7. 2024 18:30  Jáchymov – Kaple sv. Jana | Esence místa/ SVĚTOVÝ DEN NASLOUCHÁNÍ / poslechové setkání
Oslava Světového dne naslouchání 2024 ( World Listening Day). Průvodkyní v naslouchání místům sakrální architektury bude umělkyně Šárka Zahálková (sound art, akustická ekologie).
 
28. 7. 15:00 Jáchymov – sraz u Krušnohorské apatyky| Esence místa – Klobouk | audiowalk a taneční performance. 
Umělci: Marlene Kahl, Markéta Kuttnerová, Zdena Nohejlová, Sophie Geisler, Šárka Zahálková, Päfgens
VSTUPENKY: od 50 Kč do 200 Kč (volitelná vše) – na místě startu od 14:30
 
22. 8. 18:00 Ostrov – Klášterní areál | Esence místa | Natalie Tun – work in progress
Jak v uspěchaném tempu doby nabrat sílu? Magický realismus každodenního světa, fantazie a snů.
Esence Klášterního areálu v tanečním představení v rámci tvůrčího pobytu Esence místa ve spolupráci s Domem kultury Ostrov.
 

TVŮRČÍ PROSTOR, ČAS, PODPORA pro performativní umělce (obzvlášť z oblasti z tance a pohybového divadla), ale také divadelníky, výtvarníky a hudebníky.  Podpora svobodné tvorby, experimentu a realizace projektů ve veřejném prostoru / krajině Karlovarska.

OTEVÍRÁME nové cesty mezioborové tvůrčí spolupráce nejen na Karlovarsku (umělec – kurátor –veřejnost), stejně jako nové cesty meziregionální a mezinárodní spolupráce.

DĚKUJEME ZA PODPORU: Projekt je financován Evropskou unií – Next Generation EU, prostřednictvím Národního plánu obnovy (NPO) a MK ČR.


PARTNEŘI

KARLOVY VARY: CÍSAŘSKÉ LÁZNĚ, VÝMĚNÍK

OSTROV: DŮM KULTURY OSTROV, JAKOBY KAVÁRNA

JÁCHYMOV:  CAFÉ 1516, NADACE ST. JOACHIM

 


 

ČERVEN – LISTOPAD 2023

umělkyně SÁRA ŠKVARENINOVÁ (VÝMĚNÍK) červen 2023

tanečnice MARLENE KAHL/D A MARKÉTA KUTTNEROVÁ (JÁCHYMOV) červen – červenec 2023

fotografka LENA JAKUBČÁKOVÁ/SR (JÁCHYMOV) červenec 2023

taneční platforma MANUS ART COLLECTIVE/ANNA KROUPOVÁ ◉ JOLANA ŠTURMOVÁ  ◉ TOMÁŠ URÍK/SR  (JÁCHYMOV) červenec 2023

performerka a novocirkusová pedagožka ELIŠKA FAILOVÁ ◉ performer, slamer, divadelník TEODOR KRAVÁL ◉ dramatik a pedagog ONDŘEJ ŠULC KRÁLOVÁ (VÝMĚNÍK) červenec 2023

OPEN CALL VÝBĚR

fotografka EVGENIYA STRYGINA/UK (KARLOVY VARY) září 2023

intermediální umělec TADEÁŠ POLÁK (KARLOVY VARY) září 2023 

performerka a multimediální umělkyně NELA BÁRTOVÁ (KARLOVY VARY) září 2023 

umělkyně HANA KOKŠALOVÁ (KARLOVY VARY) říjen 2023

tanečnice KRISTÝNA BŘESKÁ A ANNA ŠEFRNOVÁ (CÍSAŘSKÉ LÁZNĚ)  listopad 2023

Projekt je financován Evropskou unií – Next Generation EU, prostřednictvím Národního plánu obnovy (NPO) a MK ČR.

        UMĚLECKÝ PRŮZKUM ESENCE MÍSTA / THERMAL

Na podzim 2020 vznikl umělecký minirezidenční projekt ESENCE THERMALU s myšlenkou zapojit umělce v zvláštní době nouzového stavu COVID – 19 a pokračuje i poté. Vybrali jsme konkrétní místo: exteriér budovy a prostor bezprostředně kolem hotelového komplexu Thermal. Strážce na hranici s lázeňskou zónou. Ikonické místo Karlových Varů. Křižovatka politických, historických, ekonomických a estetických režimů současnosti. Budova na prahu nezvratné proměny.

Zaměřujeme se na vrstvy vjemů, představ a obrazů, které  jsou s tímto prostorem spojeny.

  • Existuje esence místa, která může být společně vnímaná?
  • Jaké představy a sny v nás Thermal probouzí?
  • Jak vypadají, znějí a rozněcují jeho štěrbiny, jizvy a zlomy? 

BIOMASHA  ZDENKA BRUNGOT SVÍTEKOVÁ   JITKA SARAH ČECHOVÁ  HELEN ČUBOVÁ   PAVEL CTIBOR MICHAELA DAŠKOVÁ A PAVLÍNA KOMOŇOVÁ

MARKÉTA DONÁTOVÁ JOHANA DVOŘÁKOVÁ BARBORA EDEROVÁ  LEV HAVLÍČEK 

CHIKAKO GOTO KATKA A KLÁRKA HANKOVY LENKA HERZOGOVÁ 

MARKÉTA JANDOVÁ A ADÉLA HAVELKOVÁ  HELENA JIRÁKOVÁ IGOR KLIMEŠ   MARKÉTA KUTTNEROVÁ  KATEŘINA EVA LANČI  

MARKÉTA LISÁ A KATARÍNA KADIJEVIČ  ONDŘEJ MACL   ŠTĚPÁNA NLASA MFUTA  LE CABARET NOMADE / AUDE MARTIN A MARIE SVOBODOVÁ  

SÁRA ŠKVARENINOVÁ TOMÁŠ NOVÁK    UFFTENŽIVOT / SÁRA ARNSTEIN A JIŘÍ ŠIMEK   JULIE ŠTIKOVÁ MATĚJ VELIČKA 

ŠÁRKA ZAHÁLKOVÁ VERONIKA ŽÁKOVÁ