ESENCE THERMALU: MARKÉTA DONÁTOVÁ

Umělkyně a kunsthistorička Markéta Donátová (* 1990) se zabývá spiritualitou prostoru související s obnovou archetypálního myšlení. Vystudovala Intermédia a Sochařství na AVU a Dějiny umění na FF UK, ve své bakalářské práci se zaměřila na architekturu hotelu Thermal. Založila a spravuje facebookové stránky Poválečná architektura Karlovarský kraj.Vesmírná příze

Každý vesmír potřebuje jádro, kolem kterého se může otáčet. Jádro je umístěno někde hluboko ve vesmíru, skryto, zřejmě v tichu a snad i v bílém hustém sněhu, který nestudí, protože to je nejlepší izolant
zvuku.
Magicky magnetické jádro si zřejmě každá bytost představuje jinak. Něco velkého a k nepochopení složitého, nebo něco geniálně jednoduchého. Někdo si ho možná nepředstavuje vůbec a jenom vede
ve snech rozhovory se svojí mrtvou babičkou.

Psí vize

Pozorováním světa jsem došla k závěru, že nejblíže pravdivé vizi jsou zvířata obecně, zejména však děti a psi. Nenechávají se rozptylovat zbytečnostmi a jdou přímo k jádru věci. Budoucnost a minulost neexistuje a veškerá přítomnost směřuje k radosti, zábavě a štěstí.

Vítejte v lize

Humor je jedním ze znaků dobré architektury a konkrétně Thermal vypráví
prostřednictvím tvarů, barev a struktur mnoho výborných grotesek a šprýmů. Mým oblíbeným je Tlama.

Z tlamy ven ty slize

Stejně jako bájného Jonáše spolkla Velryba, pohltí i vlhká tlama Thermalu část ruchu z ulice. Jonáš vycucnutý z každodenního toku událostí má na malý okamžik šanci zúčastnit se dobrodružství v temném břiše velryby plném záhadných zákoutí, monumentálních tvarů a hlavně nespočtu různých cest směřujících k jednomu jedinému bodu-k malinkatým tajemným dvířkům.