NAŠE INSPIRACE

Kdo a co probouzí Vzbuďme Vary? Co podporuje náš tvůrčí var a myšlenkový kvas? Seznamte se s našimi inspiračními zdroji. Věříme, že budou podnětné také pro vás.


KDO BUDÍ NÁS

Festival Malá Inventura

Network NOVÁ SÍŤ


TERA DVOŘÁKOVÁ

Pozoruhodné knihy o místech, jejich příbězích a péči o ně

Christian Norberg-Schulz: Genius loci Krajina, místo, architektura, nakl. Dokořán 2010, 2016

David Abram: Kouzlo smyslů Vnímání a jazyk ve více než lidském světě, nakl. Dharmagaia 2013

dílo Zdeňka Neubauera

Arne Næss, John Seed, Pat Fleming & Joanna Macy, Myslet jako hora, nakl. Abies 1992

Joanna Macyová, Chris Johnstone: Aktivní naděje Jak čelit zmatku naší doby a nezbláznit se, nakl. Alferia 2020

Theodore Rozsak: Kde končí pustina nakl. Prostor 2005

Gary Snyder: Místo v prostoru nakl. DharmaGaia 2002

Místa a iniciativy

Divadlo 29

Offcity

Dokumenty a filmy

seriál Alternativní kultura


TER HADRAVOVÁ

Festivaly

https://www.ji-hlava.cz/

Pozoruhodná místa

Knihkupectví SPARTACUS BOOKS ve Vancouveru

Pozoruhodní autoři, přístupy a myšlenky o estetice a filosofii umění

Susanne Langer

Estetika: The European Journal of Aesthetics