PROMĚŇUJEME VÝMĚNÍK

KOMUNITNÍ SETKÁNÍ

série facilitovaných setkání pro obyvatele čtvrti Tuhnice i aktivní Karlovaráky

Hlavním záměrem komunitních setkání a facilitovaných diskuzí s obyvateli karlovarské čtvrti Tuhnice je posílení základny podporovatelů a sympatizantů z řad obyvatel žijících v okolí vznikajícího komunitního a kulturního prostoru Výměníku a jejich zapojení do dění a plánovaných aktivit. Série facilitovaných setkání pro obyvatele čtvrti Tuhnice i aktivní Karlovaráky se zaměřuje na reflexi jejich názorů na provoz Výměníku a jejich reálné potřeby kulturního a komunitního života v místě.

Nápady vzniklé na setkáních se pokusíme zařadit do programu akcí, provozu a estetického vzhledu Výměníku. Zároveň jsou tato setkání příležitostí k informování o aktivitách a záměrech spolků zapojených do proměny bývalé výměníkové stanice v kulturní a komunitní centrum Tuhnic, potažmo Karlových Varů.

Realizujeme v rámci projektu Nakopni Dizajnpark, který  je podpořen Active Citizens Fund a Nadací OSF a společně ho realizují karlovarské spolky PROTEBE live a VZBUĎME VARY. 


KOALICE VÝMĚNÍK – společná iniciativa karlovarských spolků PROTEBE live,  VZBUĎME VARY, Cirkus Céres, KultiVary, Žijeme Tuhnice.

Proměna Výměníku v Tuhnicích na multifunkční prostor pro kreativní vzdělávání,  umění, kulturu a komunitní akce.