PROMĚŇUJEME VÝMĚNÍK

Proměna Výměníku v Tuhnicích na multifunkční prostor pro kreativní vzdělávání,  umění, kulturu a komunitní akce.

O KOALICI VÝMĚNÍK

– vznikla v roce 2021 jako společná iniciativa karlovarských spolků PROTEBE live,  VZBUĎME VARY, Cirkus Céres, KultiVary, Žijeme Tuhnice.

– v březnu 2023 se VZBUĎME VARY, KultiVary a Žijeme Tuhnice staly spolupracujícími spolky. O provoz VÝMĚNÍKU se stará PROTEBE live a Cirkus Céres.

VZBUĎME VARY proměňují Výměník programem. Pokud nám to naše pozice a možnosti dovolí, budeme také usilovat o to, aby se prostor stal kvalitním zázemím pro performativní scénu – současný tanec a nové divadlo.

KOMUNITNÍ SETKÁNÍ

série facilitovaných setkání pro obyvatele čtvrti Tuhnice i aktivní Karlovaráky

Hlavním záměrem komunitních setkání a facilitovaných diskuzí s obyvateli karlovarské čtvrti Tuhnice bylo posílení základny podporovatelů a sympatizantů z řad obyvatel žijících v okolí vznikajícího komunitního a kulturního prostoru a jejich zapojení do dění a plánovaných aktivit. Série facilitovaných setkání pro obyvatele čtvrti Tuhnice i aktivní Karlovaráky se zaměřila na reflexi jejich názorů na provoz Výměníku a jejich potřeby kulturního a komunitního života v místě. 

Facilitační práce s komunitou nenásilnými a hravými metodami oťukávala proces proměny budování vztahu návštěvníků k Výměníku. Primárním cílem facilitačního procesu bylo podpořit vznik důvěry návštěvníků k Výměníku a prostřednictvím hravosti a zájmu o jejich názory a potřeby, posílit otevřenou atmosféru prostoru. Sběr dat byl až sekundárním procesem. Přesto se podařilo od návštěvníků získat zajímavé informace. 

Nápady vzniklé na setkáních se pokusíme zařadit do programu akcí, provozu a estetického vzhledu Výměníku. Zároveň jsou tato setkání příležitostí k informování o aktivitách a záměrech spolků zapojených do proměny bývalé výměníkové stanice v kulturní a komunitní centrum Tuhnic, potažmo Karlových Varů.

První facilitované setkání s obyvateli Tuhnic

Druhé facilitované setkání Hra o kulturu TO JSEM Z TOHO JELEN!

Třetí facilitované setkání Kvasíme Výměník


WORSKHOPY PROMĚŇ VÝMĚNÍK PRO ŠKOLY

tajemství tvůrčího procesu pro žáky a studenty karlovarských škol

V rámci workshopů se žáci zapojili do oživení budovy Výměníku. První workshop byl zaměřený na designové myšlení (DM). Zkušené lektorky z PROTEBE live (Dizajnpark – galerie SUPERMARKET wc) provedly účastníky aktivitami, ve kterých se žáci seznámili s jednotlivými fázemi designového myšlení od nápadu po jeho realizaci.  V rámci druhého kreativního workshopu pracovali na svých projektech pod vedením umělce, vybraného společně se VZBUĎME VARY.


Realizujeme jako partner projektu STARTUJEME DIZAJNPARK, který společně realizují karlovarské spolky PROTEBE live a VZBUĎME VARY. 

Jdeme do toho. S odvahou. #sodvahou

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

Anotace projektu
Grantová výzva: Active Citizens Fund – Základní granty 2021
Žadatel: PROTEBE live, z.s. / Partner: VZBUĎME VARY, z.s.
Datum realizace:1. 4. 2022 – 31. 3. 2024

https://www.activecitizensfund.cz/


Start-up of DIZAJNPARK

„The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.”