Workshopy Proměň Výměník

Do oživení Výměníku zapojujeme nejmladší generaci.

První workshop byl zaměřený na designové myšlení (DM). Zkušené lektorky z PROTEBE live (Dizajnpark – galerie SUPERMARKET wc) provedly účastníky aktivitami, ve kterých se žáci seznámili s jednotlivými fázemi designového myšlení od nápadu po jeho realizaci.  V rámci druhého kreativního workshopu budou žáci pracovat na svém projektu pod vedením umělce, vybraného společně se VZBUĎME VARY.

Zapojení pedagogové: Petra Blau, Světlana Klečková, Vlasta Kubincová, Miloslava Procházková

WORKSHOP KOLÁŽE S VÝTVARNOU UMĚLKYNÍ HELEN ČUBOVOU / ZŠ DUKLA: 8.TŘÍDA

Realizujeme jako partner projektu STARTUJEME DIZAJNPARK, který společně realizují karlovarské spolky PROTEBE live a VZBUĎME VARY. 

Jdeme do toho. S odvahou. #sodvahou