Workshopy Proměň Výměník

Do oživení Výměníku zapojujeme nejmladší generaci.

První workshop byl zaměřený na designové myšlení (DM). Zkušené lektorky z PROTEBE live (Dizajnpark – galerie SUPERMARKET wc) provedly účastníky aktivitami, ve kterých se žáci seznámili s jednotlivými fázemi designového myšlení od nápadu po jeho realizaci.  V rámci druhého kreativního workshopu žáci pracovali na projektu pod vedením umělce, vybraného společně se VZBUĎME VARY.

Zapojení pedagogové: Petra Blau, Světlana Klečková, Vlasta Kubincová, Miloslava Procházková

VÝSTAVA PROMĚŇ VÝMĚNÍK 23. – 29. 6. 2023

UMĚNÍ KOLÁŽE S VÝTVARNOU UMĚLKYNÍ HELEN ČUBOVOU / ZŠ DUKLA: 8.TŘÍDA – MILOSLAVA PROCHÁZKOVÁ (VV)

4 koláže vytvořené žáky

Čím vším by mohl být Výměník? Z workshopu designového myšlení s Dizajnparkem nejdříve vzniklo mnoho nápadů na rozmanité aktivity ve Výměníku. Na workshopu s Helen Čubovou se vycházelo z těchto nápadů, které pak žáci, prostřednictvím asociativní hry s fantazií, fikcí a obrazovým materiálem starých časopisů a knih, proměnili v osobité koláže.

TĚLO JAKO KOTEL/ SITE SPECIFIC WORKSHOP ŽÁKYŇ PETRY BLAU ZE ZŠ a ZUŠ Šmeralova Karlovy Vary SE SCÉNOGRAFEM A REŽISÉREM TOMÁŠEM ŽIŽKOU

záznam z performance – video a fotografie 

Jakou povahu by měl Výměník, kdyby byl živá bytost? Průzkum Výměníku založený na imaginaci živlů, metafoře těla jako kotle a site specific práci (umění pro určité místo a čas v netradičním nedivadelním prostředí) s předním z našich tvůrců a pořadatelů projektů typu site specific, Tomášem Žižkou, který se několik let zabývá také prací s nejmladší generací.

Video: Pavla Krajsová / Fotografie: Jakub Smrž

 

VÍTE, CO JE PRO NÁS VÝMĚNÍK?/ FILMOVÝ WORKSHOP SE STUDENTKAMI A STUDENTY SVĚTLANY KLEČKOVÉ Z GYMNÁZIUM OSTROV A FILMAŘKOU OLGOU SRSTKOVOU

studentský film natočený na jediný záběr

Co bych si přál/a ve Výměníku? Studentky a studenti na workshopu designového myšlení s Dizajnparkem vymysleli velké množství akcí, které by chtěli ve Výměníku zažít nebo pořádat. Na jednodenním workshopu pak o tom natočili video. Vytvořili si scénář, rozdělili role ve filmovém štábu před kamerou a za kamerou, natočili film za jediný den na jeden záběr. Postprodukce díky časovému presu trvala jen několik dní. Do procesu tvorby filmového díla je zasvětila Olga Srstková.

 

UMĚLECKÁ MÓDNÍ FOTOGRAFIE S INTERMEDIÁLNÍ UMĚLKYNÍ VERONIKOU BROMOVOU PRO STUDENTKY VLASTY KUBINCOVÉ Z OBORU ODĚVNÍ DESIGN (SUPŠ KARLOVY VARY)

fotografie

Prostor Výměníku a jeho okolí jako inspirativní lokace v komunikaci s autorskými modely, které studentky oděvního designu samy navrhly a ušily. Na workshopu ve Výměníku, vedeném umělkyní a fotografkou Veronikou Bromovou, si hrály a experimentovaly s výrazem, pohybem, rekvizitami, světlem a významy vizuálních obrazů. Výsledkem jsou osobité umělecké fotografie zachycující nejen originální střih oděvů vytvořených studentkami, ale také jejich talent pro umělecké vyjádření.

Realizujeme jako partner projektu STARTUJEME DIZAJNPARK, který společně realizují karlovarské spolky PROTEBE live a VZBUĎME VARY. 

Jdeme do toho. S odvahou. #sodvahou