PROGRAM

VÝSTAVY

*** ESENCE MÍSTA / VÝMĚNÍK: SÁRA ŠKVARENINOVÁ / velkoformátová kresba

Velkoformátová kresba na zdi Výměníku, vytvořená během umělecké rezidence v červnu 2023. #esencemistaAKCE 2024

čtvrtek 18. 7. 2024, 18:30  | KAPLE SV. JANA, JÁCHYMOV

*** ESENCE MÍSTA / SVĚTOVÝ DEN NASLOUCHÁNÍ / poslechové setkání

Připojte se k oslavě Světového dne naslouchání 2024 ( World Listening Day)!  Sejdeme se na Jánském vrchu. Průvodkyní v naslouchání místům sakrální architektury bude umělkyně Šárka Zahálková (sound art, akustická ekologie), která do Jáchymova přijede na tvůrčí pobyt.

*

neděle 28. 7. 2024, 15:00  | JÁCHYMOV – start: u Krušnohorské bylinkárny (naproti Radnici)

*** ESENCE MÍSTA / JÁCHYMOV / audiowalk + performance hudba + tanec

Když kopec tančí.
Mezi náměstím a kopcem. Mezi světy živé přírody.
Mezi procházkou a environmentálním rituálem.
 
Audiowalk: Šárka Zahálková. Taneční performance: Markéta Kuttnerová, Marlene Kahl, Sophie Geisler a Zdena Nohejlová (tanec a choreografie), Veronika Žáková (land art/scénografie).
Koncept, kurátorské a produkční vedení: Tera Dvořáková
Produkce: Kateřina Konečná
Partner: Nadace St. Joachim
VSTUPENKY: od 50 Kč do 200 Kč (volitelná výše) – na místě startu od 14:30

*

čtvrtek 22. 8., 18:00 | OSTROV – KLÁŠTERNÍ AREÁL

***  ESENCE MÍSTA | NATALIE TUN / taneční performance

Jak nalézt moment spočinutí, doputovat k oázám klidu a bezpečí? Jak nabrat sílu v uspěchaném tempu doby?
Taneční představení – pohybová kompozice s výraznými vizuálními prvky, v níž se esence Klášterního areálu propojuje s nově vznikajícím autorským projektem Boudoir.
Magický realismus každodenního světa, fantazie a snů.

Natalie Tun propojuje roli choreografky a performerky. Narodila se v Severním Irsku, přestěhovala se do Prahy a v roce 2023 zakončila šestileté studium na taneční Konzervatoři Duncan centre. Dále také podstoupila studijní stáž na PERA School of Performing Arts na Kypru.
Spolupracovala s umělci a soubory jako například Dočasná Company, Temporary Collective, Byström Källblad, Lenka-Kniha Bartůňková, Roman-Zotov Mikshin či Omar Carrum.

Představení ve fázi procesu tvorby (work in progress)  ve spolupráci s Domem kultury Ostrov.

Realizováno za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím NextGeneration EU, Národního plánu obnovy a Ministerstva kultury České republiky

Vstupné: 80 Kč

*

pátek 20. 9. 2024, 17:00 | VÝMĚNÍK, KARLOVY VARY

*** HONZA A SPOL.: ERTEPLE A GRUMBÍRY / divadlo

"̳Z̳ ̳t̳o̳h̳o̳ ̳t̳a̳k̳o̳v̳ý̳h̳o̳ ̳t̳a̳m̳t̳o̳h̳o̳ ̳b̳u̳d̳e̳ ̳t̳o̳h̳l̳e̳ ̳a̳ ̳m̳y̳ ̳m̳u̳s̳í̳m̳e̳ ̳d̳o̳ ̳t̳o̳h̳o̳ ̳j̳í̳t̳,̳ ̳p̳r̳o̳t̳o̳ž̳e̳ ̳t̳o̳,̳ ̳c̳o̳ ̳t̳u̳ ̳d̳o̳t̳e̳ď̳ ̳v̳z̳n̳i̳k̳a̳l̳o̳ ̳a̳ ̳j̳a̳k̳ ̳t̳o̳ ̳t̳u̳ ̳v̳z̳n̳i̳k̳á̳,̳ ̳
j̳e̳ ̳n̳a̳k̳o̳n̳e̳c̳ ̳t̳o̳,̳ ̳j̳a̳k̳ ̳t̳o̳ ̳t̳a̳k̳ ̳b̳e̳j̳v̳á̳,̳ ̳p̳r̳o̳t̳o̳ž̳e̳ ̳k̳a̳ž̳d̳e̳j̳ ̳j̳e̳ ̳ú̳p̳l̳n̳ě̳ ̳s̳t̳e̳j̳n̳e̳j̳ ̳j̳a̳k̳ ̳t̳e̳n̳ ̳d̳r̳u̳h̳e̳j̳.̳"̳
Inscenace zpracovává vybrané texty současného českého básníka Pavla Novotného a jeho sbírek Zevnitř a Havarijní řád.
tvůrčí tým: David Ficek, Josefína Holcová, Josef Neudeker, Anastázie Dobrodinská, Matyáš Hadrbolec, Bea Stevens, Danny Takieddin
hrají: Anastázie Dobrodinská, Matyáš Hadrbolec, Bea Stevens, Danny Takieddin
inscenace vznikla za podpory KALD DAMU
premiéra 30. 1. 2024 na klauzurním festivalu Proces – DAMU)
 
*
 
4. 10. – 7. 10. 2024 + 27. 10. 2024 | VÝMĚNÍK – HUSOVKA – BECHEROVA VILA, KARLOVY VARY

*** MALÁ INVENTURA KARLOVY VARY 2024

Pátý ročník festivalu nového divadla v Karlových Varech.
°•□ °•□ °•□ °•□ °•□ °•□ °•□ °•□
 
TÉMATEM ROKU 2024 JE PEČOVÁNÍ.
VZBUĎME VARY – KULTURNÍ KÚRA.

°•□ °•□ °•□ °•□ °•□ °•□ °•□ °•□

TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ – JELENÍ PARTA