DRUHÉ FACILITOVANÉ SETKÁNÍ/ TO JSEM Z TOHO JELEN!

Termín konání: 23. června 2023

Místo konání: Výměník, Západní 1749, Karlovy Vary


Bývalá výměníková stanice se postupně stává centrem alternativní kultury a komunitních setkávání Karlových Varů. Cílem facilitovaných setkání je zapojit sousedy a sousedky, obyvatele Karlových Varů do programu, který nabízejí spolky působící ve Výměníku, zjistit jejich reálné potřeby, ale také jim poskytnout příležitost k uvažování o roli kultury a umění v životě města. Středobodem druhého facilitovaného setkání se stala desková hra To jsem z toho jelen!, kterou ve spolupráci s námi vytvořila mladá umělkyně Julie Štiková.

Příprava setkání

Pro druhé facilitované setkání s obyvateli a obyvatelkami Tuhnic a dalšími aktivními občany jsme se rozhodly využít nenásilnou a inovativní formu sběru informací – deskovou hru. Hru pro spolek Vzbuďme Vary vymyslela čerstvá absolventka Střední průmyslové školy keramické a sklářské v Karlových Varech Julie Štiková. Na její přípravě se podílely také členky spolku Tereza Dvořáková, Tereza Hadravová a Veronika Žáková. Příprava hry, ve které hrají hlavní roli karlovarské kulturní instituce a jejímž cílem je uspořádat co největší množství akcí ve spolupráci s nimi, trvala několik týdnů. Název hry zní: To jsem z toho jelen! Hra o kulturu.

Průběh setkání

Facilitované setkání se uskutečnilo v rámci akce Výměník žije! 23. června 2023, která oslavovala rok fungování Výměníku. V průběhu akce jsme hráli hru s hráči různých věkových skupin celkem třikrát. Každé hraní trvalo přibližně 45 minut.

Na počátku každého hraní jsme vysvětlili pravidla: hra obsahuje několik fungujících kulturních institucí v Karlových Varech (Městské divadlo, Thermal, KV Aréna, kino Drahomíra, Husovka, Becherova vila ad.), které hráči postupně obsazují a v nichž mohou konat různé akce. Základem hry je vyjednávání s ostatními hráči a kreativní čelení výzvám, jež hráče v průběhu hraní stíhají. Hra nutí hráče zapojit představivost, vymýšlet kulturní a umělecké aktivity ušité na míru místních institucí, oslovující nové publikum a podporující jejich vlastní zájmy a hodnoty.

Výsledky šetření

Hraní se celkem zúčastnilo 11 hráčů. Nejmladšímu hráči bylo 7 let, nejstaršímu pak 53. O možnosti hrát účastníky akce Výměník žije! průběžně informoval moderátor Florent Golfier, samotným hraním provázely Julie Štiková a Tereza Hadravová. Nápady na kulturní akce, které v průběhu hraní vznikaly, byly jedinečné, neopakovaly se, lze je však rozdělit do několika skupin.

První skupinou jsou návrhy konkrétních umělců a umělkyň, které by si hráči přáli v Karlových Varech spatřit. Mezi jmény se objevili divadelní umělci bratři Formanové či divadlo Spejbla a Hurvínka, hudebníci  jako Portishead, Lenka Dusilová či bývalá karlovarská formace Bow Wave a také tvůrce komiksů Dav Pilkey, autor Dogmana. Účastníci také navrhovali uspořádat akce v duchu některého konkrétního žánru, například tzv. sound art či avantgardní hudby a baletu, konkrétně Svěcení jara Igora Stravinského a Vaslava Nižinského. Jeden z účastníků by rád viděl vystupovat bulharské lidové sbory na Sokolském vrchu.

Druhou skupinou jsou experimentální umělecké a komunitní události. Jedna z účastnic by ráda uspořádala v Zámecké věži fotografickou výstavu složenou z fotografií z domácích archivů mapující život obyvatel tzv. Zámečáku. Další by chtěla ve varském veřejném prostoru spatřit sochy z paroží. A jiný hráč navrhoval uspořádat výtvarnými umělci vedenou dílnu zdobení občanských průkazů.

Třetí pak tvořily návrhy akcí za hranicemi umění, byť široce pojímaného. Zazněl například nápad uspořádat přednášku o tygrech v Thermalu a o graffiti v Karlovarském kraji v Krajské knihovně, festival prdění na stadionu v KV Aréně, závody podomácku vyrobených dřevěných autíček a jiných hýblátek na prázdné ploše v tuhnické části břehu řeky Ohře či festival polštářů tamtéž. Do Výměníku by jeden z účastníků umístil Festival plných hrnců a dílnu vyrábění Krabiček poslední záchrany pro dobrou náladu. Do Grandhotelu Ambassador pak jeden z hráčů navrhl pozvat všelidový sraz tvůrců a milovníků marmelád vytvořených z lokálních zdrojů.

 

 

 

 

 

 

 

 

Třebaže bylo zajímavé a inspirativní zaznamenávat konkrétní ideje, s nimiž hráči během hraní přicházeli, cílem hry bylo především uvolnit představivost a otevřít diskuzi o tom, co v Karlových Varech v oblasti kultury a umění je a není možné. Zapojit do kulturního a uměleckého dění občany a občanky nejen jako pasivní recipienty událostí, které pro ně někdo připravil, ale také jako – přinejmenším v představě – samotné aktéry podílející se na tom, v jakém kulturním prostředí jejich blízcí i oni sami žijí. Tento cíl se nám podařilo naplnit.