TŘETÍ FACILITAČNÍ SETKÁNÍ Kvasíme Výměník

Termín konání: 3. prosince 2023

Místo konání: Výměník, Západní 1749, Karlovy Vary


Již od počátku komunikace s návštěvníky Výměníku různého věku bylo patrné, že je nový kulturní prostor zajímá.  Během setkání s veřejností bylo vidět, že se počáteční zvědavost a zájem o Výměník proměnily v důvěru. Lidé získali k Výměníku vztah. Poslední facilitační setkání se uskutečnilo jako neformální performativní dotazník.

 

Příprava setkání

Závěrečné setkání Kvasíme Výměník se uskutečnilo na akci Advent ve Výměníku v prosinci 2023. Našim cílem bylo vytvořit neformální atmosféru, zjistit přání různých cílových skupin a komunikovat s nimi o programové nabídce. Připravili  jsme performativní dotazník, který jsme zároveň pojali jako ohlédnutí za programem v roce 2022 – 2023 a přání pro Výměník pro rok 2024.  Role moderátora se ujal performer Jakub Folvarčný.

Průběh setkání

Během performativního dotazníku účastníci odpovídali na otázky a vybírali si z rozmanitých předmětů ten, který dle jejich fantazie nejvíc korespondoval s odpovědí. Předměty zároveň sloužili i opačně, rozpohybovávaly fantazii a oživovaly vzpomínky na proběhlé zážitky ve Výměníku. Předměty byly vloženy do velké zavařovací sklenice, jako když vzniká nálev na kim-chi a tak obrazně vytvořily nálev živé kultury – minulého a budoucího potenciálního programu Výměníku.

Zároveň jsme prostřednictvím sociálních sítí vypustili online dotazník, aby na dotazy mohli odpovědět také další lidé.

 

Účastníci odpovídali na dotazy:

  1. co se mi nejvíc líbilo v letech 2022 – 2023
  2. co jsem prošvihl/a a mrzí mě to
  3. co bych chtěl/a ve Výměníku v roce 2024

Budování důvěry – otevřenost novým zkušenostem

Dospělí účastníci mluvili o radosti ze setkání s živou kulturou a o momentech překvapení, pro které, jak se vyjádřili, budou do Výměníku chodit i v dalším roce. Jedna z účastnic by ve Výměníku ráda viděla více diskuzí a povídání si s hosty.

Během setkání bylo zřetelné, že se účastníci cítí ve Výměníku dobře a že jsou – jako diváci – ochotni se vystavovat novým zkušenostem. Vybudování důvěry považujeme za klíčový faktor pro fungování Výměníku v rámci karlovarské kulturní scény, ve které chybí prostor pro nové umělecké formáty a experimentání přístup k umění, i pro jeho komunitní funkci.

Otevřený multižánrový prostor

Performativního dotazníku se zúčastnili především děti a mladí lidé. Nejmladší generace vidí Výměník jako místo, kde mohou sami aktivně tvořit a zkoušet rozmanité aktivity. Dospělí návštěvníci vnímají Výměník jako otevřený kulturní a společenský prostor s jedinečnou atmosférou a nabídkou rozmanitých žánrů umění, vzdělávání a komunitních akcí.