ESENCE MÍSTA: ZDENKA BRUNGOT SVÍTEKOVÁ

Choreografka, tanečnice, badatelka v současnosti pracuje na dlouhodobém projektu inspirovaném geologií a tělem Země.
Věnuje se vlastní autorské tvorbě, improvizaci a výzkumu pohybu. Je také spoluzakladatelkou a aktivním členem spolku Ostružina, kde  jako autorka a/nebo interpret spolupracuje s Barborou Látalovou  na většině inscenacích a dalších aktivitách spolku  (Karneval zvířat, DIFFERENT?, souHra, Tanec a Fyzika, Setkáme se v tanci – Bláznivé tance o přestávce). Vede workshopy a semináře pro všechny věkové kategorie.

http://zdenkabrungotsvitekova.wordpress.com


essence termalu_november 2022

 

Ranní sen, ve kterém se mísí lidská činnost a geologické děje pod ní je velmi vzdálenou vzpomínkou, spíše pocitem, který se mi rozprostřel po těle v okamžiku probuzení.

Der Sprudel Macht den Stein, Schätze aus Kalrsbad.

Ve vlaku si čtu o geologii místa, o termální činnosti, plutonickém tělese, různých typech žuly, které tvoří zdejší podloží. Jedna z prvních věcí, která mě nadchne, je zmínka o zlomu. Oblast klesání podél. Toto pravděpodobně stálo u zrodu tohoto typu krajiny. Zdejší žuly jsou staré někde mezi 300 a 200 miliony let. Něco z dejů se odehrálo v třetihorách…a také hodně eroze a sopečné činnosti …

 

pukliny, praskliny, ….

rohovcový chalcedon

vřídlovec

vlak

vůně

parfémy

sladké, invazivní, agresivní.

Po stranách trati hromada uhlí a suti.

Překvapené hory, které se zvedají, když se blížíme k městu. Ne hory, to já jsem překvapena, když vidím reliéf krajiny. Tváří v tvář kopcům zvedajícím se kolem vlaku co vjíždí na nádraží.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nádraží na kopci. Autobus sjíždí dolů, cestou vidím gruzínské bistro a islámské kulturní centrum. Kolem slyším hodně ruštiny a speciálně u hotelu, který jsem si pro tuto jednu noc vybrala. Všímám  si  své citlivosti na jazyky.

Karlovy Vary a jejich okolí jsou vynikajícím dokladem skutečnosti, jak silně je průmyslový a kulturní vývoj závislý na přírodních zdrojích, vymezených geologickými podmínkami.

A také geopolitickými…?

 

Původní rozloha masivu přesahovala 1000km2. Dosahoval od Karlových Varů až k Nejdku a dále k Einbenstocku. Později bylo toto těleso prolomeno propadlinou.

Oherská příkopová propadlina. Oslabené místo.

Toto poklesové území je charakteristické pestrou škálou hornin a zlomovými strukturami. Ty umožňují výstup magmatu, plynů a horkých vod.

Pukliny, trhliny a větší poruchová pásma.

Výstupní cesty termy a zřídelního plynu.

CO2

 

Masáž na vodním lůžku VelusJet

Procedura HydroJet je mechanická masáž na vodním lůžku se systémem řízených vodních trysek. Provádí se 20 minut celotělově, nebo s možností vynechání problémových lokalit.

 

 

 

 

 

 

 

v plošších severních partiích

usazeniny sokolovské pánve

také sousední pohoří jsou postižena

deformacemi rozdělena do četných bloků

s rozdílným pohybem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zlepšení stavu pohybového aparátu, zmírnění bolesti

relaxace po fyzické i psychické zátěži s navozením harmonické rovnováhy v organizmu

zlepšení metabolismu, prokrvení tkání, odplavení škodlivých látek jako jsou prevence vzniku civilizačních chorob

nesourodé geologické těleso

souvrství s těsnící funkcí

v poměrně omezeném prostoru, těsné blízkosti

pramenných výstupů

příčina fenoménu

tryskajícího vřídla

 

~ zlomové poruchy zemské kůry

vlivem pohybů

         ~ souvisejících s oherským příkopem

pukliny, trhliny

         ~ z ochlazování a tuhnutí žulového magmatu

smršťování

         ~ horninových těles

uvolnění tlaku

         ~ při jejich odnosu


Slyším podkovy, zní na dlažbě ulic, mám pocit, jako bych byla v 19. století, nebo si představuji, jak to mohlo být. V místnosti, kde člověk uzavřel vřídlo se postavím

 

na stranu a pozoruji jak voda tryská vzhůru. Vzduch je teplý a lehce mlhavý. Myslím na Island. Není to poprvé, co se to během cesty stane. Všímám si probíhající

 

choreografie, kterou nadizajnoval architekt, jenž vymyslel kruhový tvar bazénu pro trysku pramene. Tanečníci vcházejí, obvykle zpoza bazénu. Po jednom, nebo

 

 

 

už dlouho. Nejdřív opodál, pak se přiblíží. Obličej mírně vzhůru, otočený k proudu a mlze, která z něj uniká. Někteří tanečníci postojí několik minut, a pak odcházejí. Ona zůstává. Klidná, vpíjí do sebe okamžik a páru. Je tam pořád, co si pamatuji. Po několika desítkách minut se k ní přidávám. Chci zažít tu choreografii i teplo vřídla. Vdechuju vlhkou vůni gejzíru.

 

 

Převážně se jedná o meteorologickou vodu. Lze ji považovat za relativně starou, až 25 tisíc let, nebo za velmi mladou, přičemž by doba jejího oběhu v podzemí činila pouze 3,5 roku. Svůj tepelný obsah získává při hlubinných cirkulacích. Přírůstek teploty činí 1oC na 16 až 17 metrů hloubky. Podle dosavadních předpokladů je zdrojem tepla magmatický krb zasahující do vyšších pater zemské kůry.

 

 


 

           použitá literatura

          Der Sprudel Macht den Stein, Schätze aus Kalrsbad,

          2004 Egarland-Museum, Marktredwitz und Herausgeber

            ISBN 3-926621