ESENCE THERMALU: ŠÁRKA ZAHÁLKOVÁ

Umělkyně, kurátorka a činorodá kulturní aktivistka (* 1982) je spoluzakladatelkou spolku Offcity, od roku 2018 vede pardubickou kunsthalle GAMPA. Vystudovala Scholastiku a Ateliér animované tvorby na UTB ve Zlíně, jako doktorandka na pražské AVU zkoumá teorii a praxi umění ve veřejném prostoru.


Lions aren’t designed for this environment


Kauza rekonstrukce.
Možná je to dáno vědomím umělé inteligence o mém pohybu v síti, každopádně klíčové výsledky vyhledávání odkazují především k dámě z Ministerstva a smutkům aktuálního, či nedávno minulého stavu skořápky i obsahu. 
Snování revolučních plánů změn věcí a vědomí společnosti je bezesporu snažší uskutečňovat z tepla domova. Chlad prosincové žité zkušenosti však trajektorii záměru mírně vychýlil a definoval otázku: jsou či nejsou lvi stvořeni pro toto prostředí? 
Odpověď (ne)hledej na internetu.


Audiovizuální koláž o těžkostech kočkovitých šelem, především lvů, která více či méně souvisí s pohnutkami lidstva i Hotelu Thermal v Karlových Varech.

Překlad a přepis audiostopy (koláž reportáží):
Kočkovité šelmy si člověk s vodou a plaváním pravidla nespojí.Vlastně je těžké si představit jakoukoli kočku plavat. Když je [kočkovité šelmy] přivedete k vodě, napijí se.Pokud byste však po nich chtěli, aby do vody vstoupily, raději skočí, než by plavaly.
Lvíčata úspěšně prošla testem plavání, kterým musí v ZOO lvi a tygři projít, aby prokázali svou zralosta schopnost čelit potenciálnímu nebezpečí venkovních expozic. 
Co je hlavní náplní té iniciativy, nebo toho tažení? Snažit se, aby ty domy někdo úplně nezruinoval.