ESENCE THERMALU: TOMÁŠ NOVÁK

Kontrabasista Tomáš Novák vystudoval HAMU, je členem Karlovarského symfonického orchestru a Orchestrální akademie SOČR. Současně experimentuje s různými hudebními formami, s tanečnicí Markétou Kuttnerovou tvoří mimořádný projekt Impropluskontra.


DOJMY A POCITY

Při pohledu na záznamy stavby hotelu Thermal, se mi vybavuje doba a stav společnosti, ve které se naše země nacházela. Stavba, která ovlivnila životy lidí obývajících centrum Karlových Varů. Na základě rozhodnutí hrstky, lidé opustili své obydlí, aby zde byla postavena budova takové velikosti.

Jak obyvatel, kterému taková událost naruší vlastní vnímání historie svého domova, najde kladný vztah k tomuto odkazu, který nám svou velikostí dokládá moc režimu, jenž se nebál smazat historii města a namísto toho doložit svou moc.

Svůj projekt Esence místa hotelu Thermal jsem pojal jako hudební studii. Historie budovy ve mně vyvolává pocity, které jsem se pokusil vložit do hudební skici, kterou jsem vytvořil.

Fotografie stavby budovy ve mně navozuje pocit procesu/pohybu. Mám pocit smutku z demolice obydlí, které stály na tomto místě a dnešní podoba objektu ve mně vyvolává pocit velikosti a mohutnosti.


HUDEBNÍ SKICA

Skladba má tři části, které na sebe navzájem navazují. První část je z motivů, které představují stavební stroje do sebe zapadající. Ostinátní rytmické melodie, které pod sebou zní podobně jako do sebe zapadají ozubená kola.

Druhá část je více melodická, provází ji melancholie. Je tvořena jednoduchým motivem, zpočátku znějícím dvojhlasně, později se přidává hlas další, který melodii dále rozvíjí a končí znovu opakovaným motivem, který se pomalu ztišuje.

Třetí část začíná pevným tepem, představující základy budovy. Následně se přidávají vrstvy tónů, které symbolizují patra budovy a její mohutnost. Tónová výška stálé stoupá, jako kdybychom jeli výtahem stále výš. Celá skladba končí na jednom tónu, který má navodit pocit dávno zašlého lesku této budovy.

Všechny fragmenty skladby jsem nahrával na kontrabas a postupně skládal a stříhal až vznikla tato skladba, kterou bych nazval studií, jelikož tomuto výsledku předcházel dlouhý proces a má počáteční představa se stále měnila, závisle na kombinování nového zvukového materiálu.