ESENCE THERMALU: JITKA SARAH ČECHOVÁ

Tanečnice a performerka Jitka Sarah Čechová (* 1996) prošla taneční líhní ZUŠ Karlovy Vary a vystudovala Konzervatoř Duncan Centre. Její tvůrčí zkoumání vede od technik současného tance přes klasickou čínskou techniku, kung-fu až k vlastní tvorbě. Zabývá se hledáním nových cest fyzického výrazu a také přibližováním tance a pohybu nejrůznějším skupinám, které z něj mohou mít radost a užitek.


Vybrala jsem si z okolí hotelu Thermal nově zrenovovanou terasu. Toto místo je zvláštní tím, že to není ani úplně venku, ale ani uvnitř. Je to jakási brána mezi interiérem a exteriérem. Člověk se necítí ani býti součástí stavby, ale ani necítí vzdálenost mezi architekturou a sebou samým. Situace rozdvojenosti a rozpolcenosti mezi přírodou a městem mě fascinuje a také se projevila ve tvorbě materiálu k projektu Esence místa.


1. ESENCE FOTOGRAFIE

Masáž chodidel na neopracované zemi mi připomíná dětství. Kameny se vrývají jako rány historie. Linka a linie lemují obraz dokonalosti. Doplňují se, jako ty a já. Od dokonalosti máme daleko. Stromy jako pěšáci stojí v pozoru. Jsou strážci, duchem místa. Živou vodou. Runway, proud energie, tlačí mě vpřed. Nutí mě jít, běžet, brečet, padat a vstávat. Budova jako velký bratr, vzpřímeně civí do svého kraje. Kontroluje a hodnotí. Pevný bod, skála. Vůdce a jeho armáda stromů, čekají. Čekám i já na to, až se pohne a dá mi pokyn, vyjít vpřed. Čekám…

Pocit, myšlenka, obraz: 

Z místa cítím zároveň jistotu, mít se kam vrátit, ale zároveň cítím svobodu letět a ulítnout. Terasa je pevná, ale pod širým nebem. Terasa je místem, kde vidím vše z nadhledu, je to pozice, ze které se dá jít různými směry. Místo rozhodování. Tím, že nejsem ani vevnitř, ani venku, mám svobodu se rozhodnout, kudy se vydat. Jsem v neurčitém vakuu. Neutrálnu. V mírové zóně. Mezi nebem a zemí. Mezi exteriérem a interiérem. Místo je mým sídlem, mojí svatyní, jsem tam sama. Uchyluji se do svého světa.


2. ESENCE Z MÍSTA

Pocit, myšlenka, obraz:

Mezi městem a lesem. Tajná základna, jejíž žíly proudí do temných lesů, připomíná Burtonovu Můru noční předvánoční. Chlad a šeď se snoubí s opadanými listy. Městský zámek, hrad, lázeňská ústředna trůní v centru dění. Má záhadný charakter. Jako kdyby zde přistála z vesmíru, jako pohozená kostka Lega. Pán lesů, vesmírná základna. Cítím tu sílu a oporu. Silně cítím gravitaci. Pán lesů, pán města. Pán nepřístupný. 


3. SYNCHRONICITA

V improvizované skice se objevuje téma bipolárnosti. Hotel Thermal jako odraz minulosti a místo pro tvoření budoucnosti. Ústředním motivem videa se stala právě ta nerozhodnost, bipolárnost, nereálný svět mezi nebem a zemí. Stěna, která zastupuje funkci zrcadla je můstkem mezi minulostí a budoucností. Hotel se nachází ve stavu čekání. Čeká, až se zrenovuje, až opět ve své impozantnosti zazáří a stane se opět ikonickým místem Karlových Varů. Motiv čekání se objevuje také v popisu fotografie. Hotel čeká také na své hosty…čeká až bude jeho účel naplněn.