OPEN CALL PRO UMĚLCE / ARTIST IN RESIDENCY OPEN CALL: ESENCE MÍSTA / ESSENCE OF

UMĚLECKÉ REZIDENCE ESENCE MÍSTA 2023: FERMENTACE / OPEN CALL/VÝZVA

THE ESSENCE OF A SITE: FERMENTATION / OPEN CALL: ARTIST RESIDENCY

S radostí oznamujeme, že díky programu Ministerstva kultury České republiky NPO letos podpoříme až pět umělců – umělkyň nebo uměleckých dvojic/skupin z oblastí performativního umění, sound art či interdisciplinární tvorby, kterým umožníme pracovat na třech místech v Karlových Varech na svých tvůrčích projektech po dobu jednoho či dvou týdnů.
Hostující umělce a umělkyně vybereme na základě otevřené výzvy.
It is our pleasure to announce that, thanks to a new programme of the Ministry of Culture of the Czech Republic, we offer up to five artist residencies in the town of Karlovy Vary (Czech Republic) for artists/ artist groups working in the fields of performing arts, sound art, and interdisciplinary art-based projects. The length of the residency is one or two weeks and it is expected that the work realized during the residency of the artist will be site-specific.
DEADLINE: June 15, 2023
TÉMA: Fermentace – kvašení
Jakými způsoby lze zachytit esenci místa, města jako proces, v jeho (současném) vření a kvasu? Jaké tvary času můžeme najít kolem sebe?
Jak se současnost vepisuje do rytmů, tempa a struktur města?
V rámci výzvy nás zajímá tvorba v různých interdisciplinárních kontextech: environmentálním, sociálním, psychologickém, psychogeografickém, místotvorném apod.
THEME: Fermentation
How to represent the essence of a place/site as a process, in its unstable, fermenting and ripening (contemporary) nature?
What shapes of time can we find around us?
How is contemporaneity inscribed in rhythms, pace, and structures of the town? We are interested in art-based explorations of specific sites set in a variety of interdisciplinary contexts, spanning from environmental and social, to psychological, psycho-greographical, and locus-creating ones.

NABÍZÍME
° možnost zpomalit v tempu lázeňského města, zkoumat, experimentovat, rozvíjet se, soustředit a pracovat v místech s jedinečným geniem loci v Karlových Varech
° ubytování a prostor pro práci
° náklady na dopravu dle dohody
° produkční podporu a konzultace
° příspěvek na materiál či technické zajištění
° honorář ve výši 7000 Kč (týden) – 14000 Kč (14 dnů) (v případě tvůrčí dvojice/kolektivu bude tato částka rozdělena mezi všechny členy)
WE OFFER
° an opportunity to slow down in the pace of a spa town, to explore, to experiment, develop ideas, and to concentrate;
° an opportunity to work at places with a unique genius loci in Karlovy Vary;
° accommodation;
° a space for work at a specific location;
° to cover transport fees, or its part, depending on the amount;
° production support and help;
° financial contribution to cover material / technical needs, or its part, depending on the amount;
° honorarium in the amount of CZK 7,000 per week (if the applicant is an artistic couple or a collective, the amount will be distributed among all the members)
°°°
CO OČEKÁVÁME
– aktivní účast na tvůrčí site specific rezidenci
– otevřenou komunikaci
– hravost, odvahu a odhodlání zkoumat a tvořivě a zároveň empaticky vstupovat do veřejného prostoru
– pochopení a respekt k místu, lidem i k jeho dalším obyvatelům a uživatelům
– realizaci veřejné prezentace / performance v průběhu či na konci tvůrčího pobytu
WE EXPECT
– an active, in-person participation at a creative, site-specific residency
– open and friendly communication
– playfulness, courage, and determination to creatively and, at the same time, empathically enter the public space, explore it and intervene in it
– understanding and respect to places and their users and inhabitants
– realization of public presentation or performance during or at the end of the residency

TERMÍN REZIDENCE
dle dohody v období září – říjen 2023
TERM
September – October 2023
°°°
JAK SE PŘIHLÁSIT // DO 15/6 2023, 24:00
Zaslat Přihlášku na tereza@offcity.cz:
popis projektu (500 – 1000 slov) + motivační dopis – proč byste rádi tvořili právě v Karlových Varech + CV (ukázka práce)
HOW TO APPLY // DEADLINE: June 15, 2023, 12pm
SEND EMAIL TO tereza@offcity.cz:
a motivation letter
a description of the intended creative activity (500 – 1000 words)
CV (with sample/s of the work)
————————————————————————–
Projekt je financován Evropskou unií – Next Generation EU, prostřednictvím Národního plánu obnovy (NPO) a MK ČR.
This project is produced with the financial support of NextGenerationEU and Ministry of Culture of the Czech Republic.