OPEN CALL PRO VEŘEJNOST: JÁMA LVOVÁ UMLIMITED

 

KOHO VOLÁME? 

Aktivní zájemce o tanec a pohyb ve věku 12+:
– kteří se zajímají o participativní projekty
– kteří rádi okusí tanec / choreografii  a zajímají se o kreativní proces tvorby
– kteří se nebojí veřejné prezentace

Účastníci se pomocí dvoudílného tutoriálu naučí 10minutovou choreografii, kterou si všichni společně vyzkoušejí během workshopů. Zároveň je bude čekat kreativní taneční práce vedená choreografkami ve dvojicích a ve skupině, ze která vznikne nový pohybový materiál. Předem naučená choreografie z tutorial videí a nově vzniklé choreografie budou součástí závěrečné performance. Choreografie pracuje s jednoduchými gesty a kroky zakomponovanými do rytmických struktur. Důležité je tedy mít dobrou pohybovou paměť a cit pro rytmus.

 

MÁTE ZÁJEM? JAK SE ZAPOJIT?

Napište nám do 2. 6. 2023 na email na adresu tereza@offcity.cz
– předmět emailu – open call – pocketart
– tělo mailu – jméno, příjmení, věk, výška postavy (z důvodu rozdělení do dvojic), kontakt a krátce vaše motivace k přihlášení do projektu  – to vše max. jeden odstavec


HARMONOGRAM

Časy zkoušení na ZŠ a ZUŠ Šmeralova 15, Karlovy Vary:
14.6. 15:00 – 19:00
15.6. 15:00 – 19:00
16.6.  15-17 zkouška+ 18:00 představení

 

O KOLEKTIVU POCKETART

POCKETART je kolektiv tvůrců působících na poli současného tance a fyzického divadla pod vedením choreografek Johany Pockové a Sabiny Bočkové. V rámci svých projektů kolektiv sdružuje umělce z oblastí tance, hudby, scénografie, výtvarného umění a light designu.

Tvorba kolektivu se vyznačuje zpracováváním témat, které přesahují osobní zkušenosti jednotlivce a dotýkají se celospolečenských problémů jako je mediální manipulace, globální ohrožení životního prostředí, stres v konkurenčním prostředí a postavení člověka v systému korporátní práce. K těmto tématům se snaží tvůrci přistupovat komplexně pomocí detailní práce se všemi divadelními složkami. Ke každému dílu hledají pokaždé novou, pro dané téma specifickou stylizaci fyzického vyjádření, kdy z konkrétních tělesných referencí tvoří taneční obrazy. Představení kolektivu se pokouší skrze svou osobitou poetiku, vizuální čistotu a silnou autorskou hudbu zprostředkovat duchovní prožitek a přivést diváky k reflexi naší společnosti.

www.pocketart.cz

Choreografky Johana Pocková, Sabina Bočková a hudebník Lukáš Palán z kolektivu POCKETART přijíždí se svým projektem Jáma lvová UNLIMITED a hledají zájemce o tanec ke kreativní spolupráci, která vyústí ve společnou veřejnou performance v Karlových Varech.

 

Představení Jáma lvová je inspirované mediální manipulací a populismem. Přenesením do veřejného prostoru a zvýšením počtu performerů získává nový rozměr a intenzitu. Ukazuje společenskou sílu tance jako participativního umění, které se vyjadřuje k aktuálním problémům, a navíc zábavnou formou!

 O PROJEKTU

Jáma lvová UNLIMITED je nový formát původního duetu Sabiny Bočkové a Johany Pockové, který se zabývá tématy mediální manipulace a politického populismu. Tanečníci se v projektu potkávají se širokou veřejností a společně se formou video tutorialů a tvůrčích workshopů podílejí na přípravě venkovní taneční performance pro veřejnost. Adaptace by měla umožnit původnímu divadelnímu kusu získat nový rozměr a prohloubit intenzitu tématu. Kreativní setkání chtějí tvůrci pojmout s lehkostí, humorem a s cílem užít si společně strávený čas skrze tanec za doprovodu živé hudby Lukáše Palána. Společně vytvoříme jednou a jedinečně, naprosto neopakovatelně Jámá lvová UNLIMITED!

 

 

foto: Vojtěch Brtnický