PODPORA ŘEDITELŮ KAM KV A KSO * OTEVŘENÝ DOPIS 22. 2. 2021

Vážená paní primátorka

Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA

a vážení členové Rady

Statutárního města Karlovy Vary

Moskevská 2035/21

Karlovy Vary 360 01

                                                              V Karlových Varech, dne 22. 2. 2021          

Otevřený dopis: Výzva k zastavení odvolání ředitelů KAM KV a KSO

Vážená paní primátorko, vážená Rado města; vážený pane náměstku Mgr. Trtku, vážený pane náměstku Ing. Bursíku, vážený pane náměstku Kopfsteine, vážený pane Dušku, vážený pane Ing. Kováři, vážená paní Mgr. Bc. Žáková, vážený pane Skuhravý, vážený pane Bc. Novotný,

obracíme se na Vás jako kulturní organizace, které působí v Karlových Varech, a jako zástupci odborné veřejnosti.

Zasáhla nás a znepokojila zpráva o možném odvolání představitelů dvou příspěvkových organizací města Karlovy Vary, Petra Polívky, ředitele Karlovarského symfonického orchestru,a Petra Kroppa, ředitele Kanceláře architektury města Karlovy Vary.

Oba jsou výrazné osobnosti, jejichž vize zformovaly dvě významné a v mnoha ohledech nadstandardní kulturní instituce města. Během vedení svých organizací obohatili kulturní, společenský život v Karlových Varech. Oba tyto faktory jsou nezbytné nejen pro kvalitní život občanů města, ale také pro rozvoj cestovního ruchu a lázeňství. KSO i KAM KV jsou díky vedení obou vynikající vizitkou města.

Kancelář architektury města, jíž je Petr Kropp prvním ředitelem, od počátku svého fungování klade důraz na otevřenou komunikaci s občany města. Přístupnost, otevřenost a transparentnost, kterou KAM KV reprezentuje, vytváří podmínky pro úspěšné revitalizace veřejného prostoru, malé i velké architektonické změny města i pro formulaci představ o jeho budoucí podobě. Odborný zájem Petra Kroppa o mnohost architektonických tváří města, jeho citlivost k rozmanitosti hodnot, které se v nich odrážejí, a schopnost zušlechťovat nejen prostor města, ale i prostor přemýšlení a mluvení o městě představují důvody našeho nesouhlasu s jeho případným odvoláním.

Karlovarský symfonický orchestr je naopak tradiční, historicky významnou organizací, které se pod vedením Petra Polívky podařilo výrazněji vstoupit do veřejného prostoru a vyzkoušet nové formáty pořadů a současně zachovat jeho vysokou uměleckou kvalitu i zaměření. Přerušit jeho vedení v této křehké, nejisté době by mohlo ohrozit samu existenci orchestru, který v Karlových Varech působí již bezmála dvě století.

Ať jsou důvody zvažování možného odvolání jakékoliv, žádáme Vás, abyste zastavili kroky, které by měly vést k jejich odvolání.

Oba ředitelé vykonávají svou práci výjimečně a významně přispívají k budování  pozitivní image Karlových Varů.

S pozdravem,

VZBUĎME VARY, z.s. a PROTEBE live , z.s. a další odborná veřejnost

Mgr. Tereza Dvořáková, kulturoložka a předsedkyně Vzbuďme Vary 

Tereza Hadravová Ph.D., estetička a členka Vzbuďme Vary

Bc. Kateřina Konečná, kunsthistorička a členka Vzbuďme Vary

Mgr. Veronika Žáková, restaurátorka a členka Vzbuďme Vary

MgA. Tereza Vlašimská, předsedkyně PROTEBE live

Eliška Failová, kulturní manažerka a výkonná ředitelka PROTEBE live

MgA. Jiří Hanek, člen PROTEBE live

Mgr. Kateřina Hanková, edukátor v kultuře a členka PROTEBE live

Mgr. Vítězslav Adamec, DiS. – urbanista, hudebník

Mgr. Karel Hamberger – památkář, kronikář 

MgA. et Bc. Markéta Donátová – sochařka, historička umění

Mgr. Hana Kučerová, TV dramaturg, toho času zaměstnaná v Nadaci OSF „Nesouhlasím s neprůhledným rozhodováním a bezdůvodným odvoláním představitelů obou institucí, které jsou jedny z mála, které usilují o skutečně pozitivní obraz Karlových Varů.“

Mgr. Petra Richter Kohutová, divadelní dramaturgyně a lektorka, vedoucí režijní školy ADA

MgA Hana Hniličková-Franková, herečka

Mgr. Lubomír Zeman, historik architektury

Mgr. et. Mgr. Jan Konůpek, památkář, historik